Wærp, H. H. (2003) “Preface (in Norwegian): Nordlit 13—Festskrift til Nils Magne Knutsen”, Nordlit, (13), pp. 1–2. doi: 10.7557/13.1966.