MjørK. J. (2005) «Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur», Nordlit, 9(2), s. 105-132. doi: 10.7557/13.1967.