Andersen, B. I., Bones, S., Greve, A., Rosenlund, I. M. and Sojtaric, M. (2002) “En pratsom gammel gubbe med sans for livet? Tema og norm i Kjell Askildsens «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten»”, Nordlit, (12), pp. 3–20. doi: 10.7557/13.1968.