Greve, A. (2002) “Kunsten å lese og skrive—i fellesskap”, Nordlit, (12), pp. 49–66. doi: 10.7557/13.1971.