Theodorsen, C. (2002) “Andrian og <i>Der Garten der Erkenntnis</i>: En studie med henblikk på ulike kommunikasjonsformer for dilettantisme i Wiener Moderne”, Nordlit, (12), pp. 153–188. doi: 10.7557/13.1979.