Barstad, G. E. (2012) “La figure féminine chez Arne Dybfest”, Nordlit, (28), pp. 211–222. doi: 10.7557/13.2056.