Theodorsen, C., Skaftun, A. and Wærp, H. H. (2002) “Preface (in Norwegian): Nordlit 11—1700-tallet og romantikkens utspring”, Nordlit, (11), p. 1. doi: 10.7557/13.2064.