Pedersen, I. L. (2001) “Talesprog som identitetsskaber og identitetsudtryk”, Nordlit, (10), pp. 41–55. doi: 10.7557/13.2086.