Schimanski, J. (2001) “Identitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen”, Nordlit, (10), pp. 57–78. doi: 10.7557/13.2087.