Thuen, T. (2001) “Sted og identitet”, Nordlit, (10), pp. 79–93. doi: 10.7557/13.2088.