Lindbach, K. M. (2001) “Kulturelle identiteter i Hamsuns <i>Mysterier</i> og deres funksjon i romanen”, Nordlit, (10), pp. 109–122. doi: 10.7557/13.2090.