Karlsen, O. (2001) «Postmoderne litteraturhistorieskriving», Nordlit, 0(10), s. 125–129. doi: 10.7557/13.2091.