EgebergE., KarlsenO., LindbachK. M. og WærpH. H. (2001) «Fire anmeldelser», Nordlit, 5(1), s. 133-166. doi: 10.7557/13.2100.