Cassanello, A., Greve, A., Skaftun, A. and Wærp, H. H. (2000) “Preface (in Norwegian): Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier”, Nordlit, (8), p. 1. doi: 10.7557/13.2102.