Gemzøe, A. (2000) “Intertekstualitet: Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen”, Nordlit, (8), pp. 3–32. doi: 10.7557/13.2103.