Gaasland, R. (2000) “Veien til livets tre: Kronotopisk analyse av Hamsuns novelle «Et spøkelse»”, Nordlit, (8), pp. 91–99. doi: 10.7557/13.2107.