Bäckström, P. (2000) «‘Krossa bokstävlarna mellan tänderna’», Nordlit, 0(8), s. 131–147. doi: 10.7557/13.2110.