Bäckström, P. (2000) «"Krossa bokstävlarna mellan tänderna": Språkgrotesk hos Gunnar Ekelöf och Henri Michaux», Nordlit, 4(2), s. 131-147. doi: 10.7557/13.2110.