Bäckström, P. (2000) “Bokstävernas ogenomträngliga virrvarr: Fonemisk läsning i en skandinavisk kontext”, Nordlit, (7), pp. 3–20. doi: 10.7557/13.2115.