Nesby, L. H. (2000) «Tekst og hypertekst», Nordlit, 0(7), s. 21–46. doi: 10.7557/13.2116.