Engelskjøn, R. (2000) «Vev og nettverk, tekst og tidrom», Nordlit, 0(7), s. 63–77. doi: 10.7557/13.2118.