Skaftun, A. (2000) “‹Glahns død›: I «Samtiden» og blant Glahns papirer”, Nordlit, (7), pp. 105–135. doi: 10.7557/13.2120.