Greve, A. (2000) “Poesi og sted”, Nordlit, (7), pp. 137–154. doi: 10.7557/13.2121.