BrokkeA. S., GaaslandR., KleppeS. L. og WærpH. H. (1999) «Forord / Preface», Nordlit, 3(1). doi: 10.7557/13.2141.