Skaftun, A. (1999) “Diskursive omvegar til dyret bak dyden: Om Ragnhild Jølsens novelle «Hanna Valmoen»”, Nordlit, (5), pp. 131–159. doi: 10.7557/13.2148.