Evensen, N. (1999) “Cora Sandels Albertetrilogi: Sensurert og forvansket”, Nordlit, (5), pp. 161–172. doi: 10.7557/13.2149.