Mangen, A. (1999) “Fra dokumentkompleks til bok til verk til tekst: Noen refleksjoner omkring forholdet mellom dokumentasjonsvitenskap og litteraturvitenskap”, Nordlit, (5), pp. 173–194. doi: 10.7557/13.2150.