Gaasland, R. (1998) «Syndefall og initiasjon: En analyse av Karen Blixens "Ringen"», Nordlit, 2(1), s. 3-24. doi: 10.7557/13.2170.