Greve, A. (1998) “Kevin og svarttrosten: Om poesi og sted hos Seamus Heaney”, Nordlit, (3), pp. 25–41. doi: 10.7557/13.2171.