Barstad, G. E. (1998) “Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt”, Nordlit, (3), pp. 43–57. doi: 10.7557/13.2172.