Karlsen, O. (1998) “Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956)”, Nordlit, (3), pp. 121–141. doi: 10.7557/13.2176.