Engelskjøn, R. (1998) “Barndommens bøker i menns verden: «Guttene fra Gokkohjørnet» (1959) av Egil Rasmussen”, Nordlit, (3), pp. 181–207. doi: 10.7557/13.2183.