BäckströmP. A. (1998) «Samvetets ro. Børje Veslens novell "Ångfärjan Tegelbacken"», Nordlit, 2(1), s. 209-235. doi: 10.7557/13.2184.