Zachariassen, K. (2012) “Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge”, Nordlit, (29), pp. 1–13. doi: 10.7557/13.2298.