Drivenes, E.-A. (2012) “Svalbardforskning og svalbardpolitikk 1870-1925 Forskere som politiske aktører”, Nordlit, (29), pp. 47–57. doi: 10.7557/13.2300.