Myklebost, K. A. (2012) “Norsk-russiske vitenskapelige relasjoner innen arktisk forskning 1814-1914”, Nordlit, (29), pp. 119–127. doi: 10.7557/13.2307.