Wegge, N. (2012) “Norge og EU – partnere i Arktis”, Nordlit, (29), pp. 129–138. doi: 10.7557/13.2308.