Berg, R. (2012) “Naturressursene og verdenspolitikken på Svalbard 1596-2011”, Nordlit, (29), pp. 183–192. doi: 10.7557/13.2312.