Pedersen, T. (2012) “Arktisk råds rolle i polarpolitikken”, Nordlit, (29), pp. 205–213. doi: 10.7557/13.2314.