Wærp, H. H. (2012) “Fridtjof Nansen som forfatter - en litterær vurdering av reiseskildringene”, Nordlit, (29), pp. 235–242. doi: 10.7557/13.2316.