Karlsen, S. S. (2012) “ Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann”., Nordlit, (29), pp. 299–301. doi: 10.7557/13.2343.