Karlsen, S. S., Thisted, K. and Gimnes, S. (2012) “ Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann”., Nordlit, (29). doi: 10.7557/13.2347.