Sørensen, T. H. (2012) «". Disse gutta som selv liksom har vokst opp av landskapet." – Arne Skouen og hans okkupasjonsdramaer», Nordlit, 0(30), s. 1-14. doi: 10.7557/13.2369.