Heith, A. (2012) «Platsens sanning. Performativitet och gränsdragningar i tornedalsk litteraturhistoria och grammatik», Nordlit, 0(30), s. 71-86. doi: 10.7557/13.2373.