Folkvord, I. (2012) «Nyskapende radioestetikk og pragmatisk leilighets-arbeid – hørespillsjangeren i Inger Hagrups verk», Nordlit, 0(30), s. 171-187. doi: 10.7557/13.2382.