Brøgger, F. C. (2014) “‘Naturfolk’ i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland”, Nordlit, (32), pp. 99–115. doi: 10.7557/13.3073.