Aarekol, L. (2014) “Helmer Hanssens reiser i isbaksen. Med Roald Amundsen og polene som omdreiningspunkt”, Nordlit, (32), pp. 117–131. doi: 10.7557/13.3076.