Jølle, H. D. (2014) “Nansen i norsk polartradisjon”, Nordlit, (32), pp. 133–146. doi: 10.7557/13.3126.