Karlsen, S. S. (2015) “Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet”, Nordlit, (35), pp. 205–219. doi: 10.7557/13.3435.