Pankratova, E. (2016) “Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter”, Nordlit, (38), pp. 217–225. doi: 10.7557/13.3753.