Langhof, J. (2016) “Författare—samhälle—media: En mediekritisk betraktelse av medietäckning om Knut-Hamsun-jubileet 2009”, Nordlit, (38), pp. 106–115. doi: 10.7557/13.3757.